Visie

Wat willen wij in de toekomst bereiken

Omdat wij vinden dat de moslimgemeenschap nauw samen dient te werken, om tot ideeën en uitwegen te komen, hopen wij nauw contacten te kunnen leggen met diverse (islamitische) verenigingen, organisaties en gebedshuizen (waaronder dus ook: kerken, synagogen, tempels). Hierbij willen wij het oogmerk en ons netwerk niet beperken tot slechts ‘islamitisch’ gerelateerd achtergronden of content. Wij, als moslims, zijn ervan overtuigd dat de Islam de ware religie is en dat de Islam alle oplossingen biedt voor alle problemen die zich voordoen rondom alle kaders van het leven. Wij willen dat iedereen met de ware religie kennismaakt en hiermee verlicht zal worden. De Boodschap verkondigen is een verplichting, ook om deze reden zullen wij ons niet beperken tot het communiceren met verenigingen en/of organisaties die slechts een islamitische achtergrond hebben. Wij zullen ons inspannen om zo toegankelijk mogelijk te zijn voor eenieder die zich openstelt om het gesprek met ons aan te gaan.